window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9PZH677LJ7'); gtag('config', 'AW-11184675500/W7JxCJna06sYEKy1otUp', { 'phone_conversion_number': '+49 176 73748922' });

Imprint

TRAUMPOOL Sp. z o.o.,
Augustyna Szamarzewskiego 31/19, 60-551 Poznan, Polen
KRS: 000045863, NIP: 525255416, REGON: 14664599

Telefon: +49 155 10332944
E-post: info@traumpool.eu

EU-förmedling av tvister
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vår e-postadress finns ovan i Impressum.

Konsumenttvistlösning/Allmän tvistlösningsinstans
Vi är inte beredda eller skyldiga att delta i tvistlösning före en allmän tvistlösningsinstans.